Prestigieuze Vidi-subsidies voor 3 nieuwe onderzoekslijnen Tilburg University

00:00 - 22 mei 2015 Tilburg
 

Drie wetenschappers van Tilburg University ontvangen elk maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en voor vijf jaar een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte bekend dat zij een Vidi-subsidie ontvangen uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. 

Met het Vidi-programma stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend
onderzoek. NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact en mogelijkheden voor kennisbenutting. In de Vidi-ronde van 2014 dienden 509 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er 87 gehonoreerd; een percentage van 17%. De gehonoreerde wetenschappers en hun onderzoeksplannen van Tilburg University zijn de volgende. 

Dr. Theo Klimstra 
Ontwikkelingspsychologie
Identiteitsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren.
D
e adolescentie is voor velen verwarrend en turbulent door tijdelijke identiteitsproblemen. Sommigen komen deze problemen echter nooit te boven en hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen.
Dit project is gericht op het maken van een vroegtijdig onderscheid tussen deze
twee in de adolescentie moeilijk te onderscheiden fenomenen. Klimstra
onderzoekt de overeenkomsten, verschillen en wisselwerking.

Prof. dr. Rianne Letschert - INTERVICT
Impact van internationale juridische procedures op recht op herstel
Een van de uitgangspunten van het recht op herstel is dat het bijdraagt aan het
rechtvaardigheidsgevoel van slachtoffers en de heropbouw van samenlevingen die te maken hebben gehad met internationale misdaden of ernstige mensenrechtenschendingen. Letschert gaat achterhalen of en zo ja op welke manier internationale juridische procedures hieraan bijdragen.

Prof. dr. O.G. Oliver Spalt - Department of Finance
Biases in Top Management Teams and Corporate Actions
Het project van Olvier Spalt behelst de vraag hoe (goed) top management teams financiële beslissingen nemen. Aan de hand van nieuwe empirische methoden en data brengen Spalt en collega's de impact van behavioral biases op de financiële bedrijfskeuzes in kaart. De resultaten zijn van belang voor zowel onderzoekers als managers.

Copyright Provincie Noord-Brabant 2014
Website by Internetbureau Outpost11