Bedrijf logo
Quote door
Ton Nelissen

Kamer van Koophandel Brabant

Brabantse ondernemers verder helpen met ondernemen: dat is de missie van Kamer van Koophandel (KvK) Brabant. Door de kracht en successen van deze regio continu uit te dragen, draagt Merk Brabant indirect bij aan deze missie. Met een stevige profilering willen we bereiken dat de regionale economie én de trots op Brabant wordt versterkt!

John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
040 232 39 11
www.kvk.nl


 

De Kamer en het belang van ondernemers
De Kamer van Koophandel (KvK) Brabant is een onafhankelijke dienstverlener en maakt zich sterk voor de economische positie en kracht van de regio. De organisatie ontplooit activiteiten voor ondernemers met als doel hen verder te laten komen met ondernemen . Het belang van ondernemers staat altijd voorop. Thema's hierbij zijn bijvoorbeeld mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, innovatie, onderwijs en ondernemerschap. De KvK zet zich in voor verbetering van het ondernemersklimaat en ontwikkelt hiervoor proactief activiteiten en projecten. Hiertoe werkt de organisatie nauw samen met andere partijen en belangenbehartigers.

Onderdeel van dit  werkveld vormt de bedrijfssectorgerichte ondersteuning. Hierbij ligt focus op het versterken van de economisch sterke sectoren in de regio, zoals de foodsector, leisure, creatieve industrie, healthsector en high tech systems.

 
Effectieve samenwerking met een hart voor ondernemers: dan denk je aan Brabant.

Copyright Provincie Noord-Brabant 2014
Website by Internetbureau Outpost11